Съдържание Цялата книга на една страница

ПРЕДГОВОР

Тези глави се появиха за период от около пет години и бяха писани на много места и при различни интересни обстоятелства. Те в никакъв случай не са религиозни есета, но са родени всред самия живот и ако те – както се надявам – са изцяло обърнати към небето – все пак не са отдалечени от грубия живот, където Божиите чада се борят, работят и се молят.

Благосклонният прием, който тези глави получиха, когато за пръв път бяха издадени в „Алиънс Уикли“ /списание – б.пр./ доведе до тяхната публикация в тази по-трайна форма.

следваща глава 1. КОРЕНЪТ НА ПРАВЕДНИЯ