XXXVIII

1. Първо мъдрословие: Когато бъде възвестено на  земята да се съберат праведните, нека грешниците да бъдат  наказани и да получат пред всички заслуженото наказание за  своите грехове.

2. Когато справедливостта бъде въздадена пред самите  праведници, нека техните дела бъдат претеглени от господаря  на духовете и те ще заслужат да получат обещаната награда;  когато светлината на праведниците и избраните, които  населяват земята, ще блести с безсмъртен блясък; какво ще  стане тогава с обиталището на грешниците? Къде ще бъде  мястото за отдих на оногова, който ще е отхвърлил Бога? За  него щеше да бъде по-добре да не беше се раждал.

3. Когато бъдат разкрити тайните мисли на праведниците,  грешните люде ще бъдат подвергнати на строга присъда и  нечестивците ще бъдат измъчвани в тяхно присъствие.

4. От този момент насетне господарите на земята ще  престанат да бъдат силни и възвишени. Те не ще могат да  гледат светите мъже в лицето; защото светлината на  праведниците и на избраните ще може да бъде съзерцавана  само от господаря на духовете.

5. Обаче силните на този свят съвсем няма да бъдат  унищожени; те ще бъдат предадени на праведниците и светите  мъже.

6. От сега насетне няма да има никаква милост за тях от  Бога, тъй като с времето на живота ще бъде изтекло и  времето за милост.

следваща глава XXXIX