XXXVII

1. Ето едно друго видение, второто видение на  мъдростта, което има Енох, син на Яред, син на Малалеел,  син на Кайнан, син на Енос, син на Сит, син Адамов. В него  именно е началото на оная мъдрост, която получих, за да  обясня и накарам да я обикнат онези, които населяват  земята. Слушайте прочие и проумейте светите неща, които ще  ви разкрия в присъствието на господаря на духовете. Онези,  които бяха преди нас, гледаха на слушането на словото като  на едно от своите задължения.

2. И ние, които идваме след тях, не поставяме пречка за  проповядването на мъдростта; никога обаче до днес никому не  е било дадено това, което бе дадено на мен ? мъдростта,  както аз я разбирам и както Богу се харесва. Това, което  получих от него, е настина част от вечния живот.

3. Тази мъдрост бе изказана в сто и тридесет мъдрословия,  които се постарах да възвестя на жителите на този свят.

следваща глава XXXVIII