XXXIV

1. От там се упътих на запад към границите на земята.

2. И видях три врати, както тези на север. И тези врати  имаха същата големина.

следваща глава XXXV