XXX

1. Видях друга една планина с дървета, които отделяха  сок, подобен на нектар. Наричаха я Сарира или Калбанен. А  върху и имаше друга една планина, на която растяха дървета  с алое.

2. Тези дървета бяха отрупани като бадеми и бяха широки, а  плодовете им надминаваха всички земни по аромат.

следваща глава XXXI