XXVIII

1. Тогава се приближих до едно друго място на  пустинята, на изток от планината, близо до която се намирах.

2. Там видях отбрани дървета, най-вече такива, които  изпускат нежен аромат, подобен на тамяна и миртата.  Всичките дървета бяха различни едно от друго.

3. В това място имаше също над всичките тези дървета едно  възвишение на изток, недалеч оттам.

следваща глава XXIX