XXVII

1. Оттам тръгнах на изток към една планина, която се  издигаше сред пустиня и на която видях само върха.

2. Тя беше покрита с дървета, порасли от семената, за които  споменах, и от нея се спускаше един поток.

3. Оттам се спущаше един водопад, наглед съставен от  множество потоци, на запад и на изток. От едната страна се  издигаха дървета, а от другата се виждаха вода и роса.

следваща глава XXVIII