XXVI

1. Тогава извиках: Каква е тази благословена земя; какво  означават тези високи дървета и тази прокълната долина,  която ги отделя?

2. Уриел, единия от ангелите, който беше с мен, ми  отговори: Тази долина е прокълнатата с вечно проклятие. Тук  ще бъдат събрани онези, които си служат с езика си, за да  богохулствуват против Бога и които отварят устата си, за да  хулят неговата слава. Тук те ще бъдат събрани и това ще  бъде жилището им.

3. Във върховния ден на съд с тях ще бъде даден на всички  пример за справедливост; защото те ще получат прошка от  Бога и ще го благославят през всичките дни на живота си  като техен господар и цар.

4. И ще го славят в деня на Страшния съд заради милостта,  която той ще направи да блесне върху тях. И тогава именно  аз се обърнах към Бога и славех неговото име, величието му,  властта му.

следваща глава XXVII