XXV

1. Оттам се упътих към центъра на земята и забелязах едно  благодатно и плодородно място, където дърветата разпускаха  непрестанно вечнозелени клони. Там видях и една свещена  планина и по-надолу, на източния склон, вода, която течеше  на юг. Още забелязах на изток също тъй извисена планина  всред дълбоки, но тесни долини.

2. Водата течеше към планината, към западната и страна; по-  надолу се издигаше друга една планина.

3. В полите на тази планина имаше тясна долина, а в  средата, към краищата на тези три планини, други дълбоки и  сухи долини. Всички тези долини, дълбоки и тесни, бяха  върху една просторанна скала, на която имаше посадено едно  дърво. Аз възхитено се дивях на скалата и долините.

следваща глава XXVI