XXIX

1. Видях също друго едно място с долини, от където  изтичаха нивга не пресъхващи води.

2. Видях едно прекрасно дърво, чийто мирис се равняваше на  този на сакъзовото дърво.

3. И на бреговете на тази долина забелязах кинамоново дърво  с чудесен аромат. Тогава се запътих на изток.

следваща глава XXX