XXIII

1. Oт там пристигнах в едно друго място от западната  страна на краищата на земята.

2. Там видях отново пламтящ огън и неспирно движение, което  продължаваше денем и нощем.

3. Попитах ангела, който беше с мен: Какво е това? Защо е  това нестихващо движение?

4. Тогава Рагуел, един от ангелите, който ме придружаваше,  ми отговори:

5. Този пламтящ огън, който се движи на запад, е огънят,  който движи всички небесни светила.

следваща глава XXIV