XX

1. Ето имената на ангелите, които бдят:

2. Уриел, който управлява воплите и ужаса.

3. Архангел Рафаел, един от светите ангели, който властвува  над земните духове.

4. Рагуел, един от светите ангели, който наказва земята и  небесните светила.

5. Михаел, един от светите ангели, който господства над  човешките добродетели и заповядва на народите.

6. Саракиел, който напътства земните деца, когато съгрешат.

7. Архангел Гавриил, ангелът, който властвува над Икисат,  рая и херувимите.

следваща глава XXI