XVII

1. После ангелите ме отнесоха на едно място, където  имаше нещо, подобно на унищожителен огън и където по  желание приемаха човешки образ.

2. Отведоха ме на една височина, на една планина, чиито  връх се извисяваше в небето.

3. И аз видях в покрайнините на това място, в най-  отдалечения му кът, скривалищата на мълниите и  гръмотевиците. Там имаше един огнен лък и стрели в колчан,  един огнен меч и всякакъв вид светкавици.

4. След това ме пренесоха до един бликащ извор на запад от  огньовете на залязващото слънце. Стигнах до една река от  пламък, който течеше като вода, и се вливаше в огромното  западно море.

5. Видях всичките големи реки и скоро пристигнах сред  черните мрачини, където отива всяка земна плът. Там имаше  планини от мрак, които раждат зимата и място, където водата  се втича в определените и бездни.

6. Видях също устията на всичките реки на земята и това на  бездната.

следваща глава XVIII