XVI

1. Когато умрат исполините, където и да отидат техните  души, когато напуснат телата им, постарай се това, което е  плът у тях да загине преди Страшния съд. Да бъдат изтребени  до деня на свършека на света; а наблюдателите и нечестивите  ще бъдат унищожени завинаги.

2. Сега за наблюдателите, които те изпратиха да се застъпиш  за тях.

3. Кажи им на тези небесни разуми: Вие имахте за жилище  небето; но върховните тайни не ви бяха разкрити; затова  узнахте тайната на несправедливостта.

4. И вие я доверихте на жените с трепета на своето сърце и  с това умножихте злото на земята.

5. Кажи им прочее: Никога вие не ще получите милост, нито  някога мир.

следваща глава XVII