XV

1. Тогава, обръщайки се към мен, той ми каза: Слушай!  Слушай ме без страх о, праведни Еноше, о писарю на  справедливостта. Приближи се и чуй моя глас. Иди и кажи на  наблюдателите, които те изпратиха да се застъпиш за тях:  Вие трябваше да се молите за хората, а не хората да се  молят за вас!

2. Защо се напуснали свещените небесни висини, ваше вечно  обиталище, за да отидете да се скверните с жени? Защо се  увлякохте по дъщерите человечески, направихте ги свои  съпруги и вършехте с тях онова, което вършеха децата на  земята, и народихте едно нечестиво поколение?

3. Вие, които бяхте небесни духове, свети и вечни, се  осквернихте с жени, поддадохте се на плътта; вие направихте  да се зачева в кръв, и се уподобихте на онези, които са от  плът и кръв.

4. Те бидоха създадени, за да умират.

5. Ето защо аз им бях дал жени, за да могат да живеят с тях  и да раждат деца, които да продължат техния род на земята.

6. Но вие, вие бяхте създадени още от начало от чисти  духове и имахте вечен живот и съвсем не бяхте подвластни на  смъртта.

7. Не ви дадох никакви жени, защото като чисти духове  трябваше да обитавате небето.

8. Сега великаните, които са цената на връзката между духа  и плътта, ще бъдат наричани земни зли духове и тяхно  обиталище ще бъде земята. На свой ред те ще родят зли  духове, понеже са свързани с небето с една част от  естеството си, тъй като произлизат от наблюдателите. Те  следователно ще бъдат злите духове на земята и ще ги  наричат духове на злото. Обиталище на небесните духове е  небето; но земята ще да бъде обиталище на земните духове,  тъй като там са родени.

9. Духовете на великаните ще донасят на земята всякакъв вид  напаст ? чумата, войната, гладуването и скръбта.

10. Те нито ще ядат, нито ще пият, невидими за всеки  поглед. Ще бунтуват мъжете и жените, защото са били  заченати в дни на разруха и сеч.

следваща глава XVI