XLVIII (б)

1. Мъдростта изтича като водата и славата пред  него е не пресъхваща во веки веков, защото той е могъщ във  всичките тайни на правдата.

2. А неправдата минава като сянката; за нея няма постоянно  жилище, защото избраният е застанал прав пред господаря на  духовете и славата му трае во веки веков и неговото  могъщество е вечно.

3. С него живее духът на мъдростта и разума, духът на  познанието и могъществото, духът на онези, които спят с  правдата. Той съди и различава най-скритите неща.

4. Никой не дръзва да произнесе дума пред него, защото  избрания е пред лицето на господаря на духовете, защото  такава е неговата воля.

следваща глава XLIX