XLVII

1. В него ден молитвите на светите мъже ще се издигнат  от земята чак до трона на господаря на духовете.

2. Тогава праведниците, които живеят над земята, ще се  съберат, и единогласно ще се молят, ще искат, ще славят, ще  въздават голяма хвала, ще превъзнасят неговото име заради  кръвта на праведниците, пролята за него и тези молитви на  праведните ще се издигат непрекъснато към неговия трон,  докато най-сетне им въздаде справедливост и се изчерпи  неговото търпение към злите люде.

3. В това време видях най-стария от дните, седнал върху  трона на своята слава. Пред себе си той държеше отворена  книгата на живота и всички небесни властелини стояха  изправени пред него и около него.

4. Сърцата на светите мъже преливаха от радост, защото беше  дошло времето на правдата, бидоха чути молитвите на светите  мъже и кръвта на праведните биде зачената от господаря на  духовете.

следваща глава XLVIII