XLV

1. Второто мъдрословие, което се отнася за онези, които  отричат името и обиталището на светиите и на господаря на  духовете.

2. Те никога не ще се изкачат на небето, никога не ще  слязат на земята. Ето каква ще бъде съдбата на ония, които  отричат неговото име. Те ще бъдат определени за деня на  наказание и възмездие.

3. В него ден избраният ще седи на трона на славата и ще  определя тяхната съдба. Обнадеждавайки със своето  присъствие духовете на светите мъже, той ще отреди жилище  за ония, които са положили своето доверие и любов в  неговото свято и преславно име.

4. В него ден ще положа избрания сред тях, ще променя  лицето на небето и ще го осветля во веки.

5. Ще променя също и лицето на земята, ще я благословя също  като онези, които избрах и с които ще населя земята. Но  онези, които са извършили неправда, никога не ще живеят  там, защото ги видях и забелязах. Но праведниците ще ги  възнаградя със спокойствие. Ще ги поставя пред мен. За  грешните вечно проклятие! Те ще бъдат изличени от лицето на  земята.

следваща глава XLVI