XLIX

1. В ония дни светите мъже и избраните ще дочакат своя  ред. Светлината на деня ще живее в тях и великолепието и  славата ще ги озарят.

2. В дните на смут всички беди ще се струпат върху  грешните, но праведниците ще тържествуват в името на  господаря на духовете.

3. Други най-сетне ще разберат, че трябва да се покаят и да  престанат да вършат лоши дела; ще разберат, че е крайно  време да въздават похвали пред него и че още могат да бъдат  спасени в неговото име. Той ще въздаде своето милосърдие  върху тях; защото голяма е неговата снизходителност, а в  присъдите му липсва всяка несправедливост. И който не се  покае, ще загине.

4. Нека не очакват повече милост от мен, казва Господ.

следваща глава L