XLIV

1. Видях още друго великолепно нещо, което излъчваше  звезди и ставаше блестящо, но никога не се отделяше от тях.

следваща глава XLV