XLI

1. След това аз видях тайните на небесата и на рая във  всичките пътища и тайните на всичките човешки дела, всяко  според неговата тежест и неговото значение. Съзерцавах  жилището на избраните и обиталищата на светците. Там моите  очи видяха всичките грешници, които бяха отвергнали и  отрекли господаря на славата, и които бяха отвергнати от  него. Тъй като наказанието за техните престъпления не е  могло да бъде обявено от него.

2. Там очите ми съзерцаваха още тайните на гръмотевицата,  тайните на ветровете и на какви се разделят те, когато  духат на земята; загадките на ветровете, на росата и на  облаците. Видях мястото на техния произход и мястото,  откъдето излитат, за да се наситят със земна прах.

3. Там също видях сборищата откъдето излизат, разделяйки  се, ветровете, видях съкровищата на градушката, богатствата  на снега, на облаците и дори облака, който е виснел преди  създаването на света над земната повърхност.

4. Там видях също съкровищата на луната, откъдето се виждат  нейните фази ? тяхното начало и величествен поврат; и колко  една от тях е по-сияйна от другите; техният бляскав и  неизбежен въртеж, другарството по между им, тяхното  послушание и тяхното покорство, което ги води по стъпките  на слънцето, според както повелява господарят на духовете.  О, колко е могъщо неговото име във всички векове.

5. След това биде завършена пътеката на луната както в  невидимата, така и във видимата и страна, преминаването на  нейната пътека както през деня, така и през нощта. Както  едната, така и другата страна обръщаха своя лик към  господаря на духовете, като го величаеха и хвалеха безспир;  още повече, че за тях времето за възхвала е като времето за  почивка, а за слънцето това са честите поврати към  благославянето и проклятието.

6. За избраните светлината на луната е това, което са  мрачините за грешниците. Такава е волята на господаря на  духовете, който раздели светлината от мрачините, както  разграничи духовете на хората, укрепвайки тези на  праведниците със собствената си правда.

7. И никой от ангелите не ще ги предхожда, тъй като никой  от тях не е получил тази власт. Колкото до Бога, той вижда  от висотата на своя трон всички създания и ги съди като  върховен господар.

следваща глава XLII