XIX

1. Тогава Уриел извика: Ето ангелите, които са  съжителствували греховно с жените и са се провъзгласили за  князе.

2. Те скверниха хората и умножиха между тях заблужденията  дотам, че ги накараха да принасят жертва на демоните, като  на богове. Но в съдния ден те ще бъдат съдени и ще загинат,  а с тях и техните жени, тъй като са се оставили да бъдат  прелъстени доброволно и с радост.

3. И сам аз, Енох, видях края на всичко това и никому  другиго не бе дадено да го види, освен на мене.

следваща глава XX