XIV

1. Това е книгата на истината. Тук са думите отправени от  Всевишния към наблюдателите според моето видение. И тъй, аз  се видях в съня си, че съм от плът и кръв, и говоря с моя  си език ? т. е. с езика, с който човеците разговарят по  между си.

2. Аз им казах: Разбрах със сърцето си, че докато свят  светува няма да има прошка за вас. Съставих вашите молби,  както ви обещах, но чрез видението си разбрах че няма да  получите това, което искате.

3. Срещу вас бе произнесена присъда. Всичките ви молби ще  бъдат напразни.

4. Ето защо, от сега нататък няма да можете да се върнете  на небето, а под земята ще бъдете оковани във вериги докато  съществува самата тя.

5. А преди това ще станете свидетели на злочестата съдба на  скъпите си същества и никога повече няма да бъдете заедно с  тях. Те ще паднат посечени пред очите ви.

6. И няма да можете да се застъпите с молби нито за тях,  нито за себе си, защото сте обречени да плачете и страдате  във вечно мълчание.

7. Такива са словата на книгата, която изписах.

8. А сега ще разкажа за видението си.

9. Видях се най-напред заобиколен от облаци и гъста мъгла,  наоколо ми се движеха звездите и виждах с безпокойство  просветването на мълниите. После благоприятни ветрове  повдигнаха крилете ми и ускориха полета ми.

10. Така бях издигнат чак до небето и скоро стигнах до една  стена от кристал. Подвижни пламъци обгръщаха нейните  очертания. Започна да ме обзема ужас.

11. И после се спуснах сред пламъците.

12. Проникнах в едно пространно жилище, чиито под бе също  от кристал. И стените му бяха от кристал, както и основите.  Покривът му бе от блуждаещи звезди и мълнии от светлина, а  в средата се виждаха огнени херувими в едно кръстосвано от  бури небе. Пламъци трептяха около тези стени, а вратата  беше от огън. Когато влязох в това жилище, то беше  едновременно горещо като огън и студено като лед; и нямаше  следа нито на щастие, нито на живот. Бях обхванат от  внезапен ужас и потреперих от страх.

13. Цял разтреперан, паднах ничком към земята и имах друго  видение.

14. Ето: там имаше друго едно обиталище, по-пространно от  първото, всичките врати на което бяха отворени пред мен,  всред трептящия пламък.

15. То бе така великолепно и неговата големина бе такава,  че ми е невъзможно да опиша нито блясъка който го  заобикаляше, нито неговата пространност.

16. Подът му беше от огън; отгоре блестяха мълнии и  блуждаещи звезди, а таванът му беше изцяло от пламтящ огън.  Аз го разглеждах внимателно и забелязах, че в средата имаше  един висок трон.

17. По вид той приличаше на огромно зърно от градушка, а  очертанията му наподобяваха блестящия диск на слънцето; от  него излизаха гласове на херувими.

18. От този могъщ трон струяха потоци от пламъци.

19. Така, че бе невъзможно да се гледа в него.

20. Някой бе седнал върху този трон на славата.

21. Дрехите му бяха по-сияйни от слънцето и по-бели от  сняг.

22. Никой от ангелите не можеше да гледа в лицето славния и  великолепния, нито да се приближи до него; ничие око на  смъртен не можеше да го съзерцава. Около него имаше пламтящ  огън.

23. Пред него също се издигаше буен огън, така че никой от  тези, които го заобикаляха, не можеше да се приближи до  него. А безброй бяха онези пред него. Той не се нуждаеше  нито от съвети, нито от помощ, но светите мъже които го  заобикаляха, не се отлъчваха от него ни денем, ни нощем.  Приближих се до колкото можех, закривайки лицето си и  изпълнен със страх. Тогава Бог сам благоволи със  собствената си уста да ме назове по име: Приближи се ? каза  той ? ела по- близко, за да чуеш моето свято слово, Енох.

24. Хвана ме и ме накара да стигна чак до вратата. А очите  ми бяха наведени към земята.

следваща глава XV