XCVIII

1. На тоя ден бащите ще бъдат избити заедно с децата  си и братята с техните братя.

2. Защото човекът няма да възпре ръката си, която е  вдигната, за да удря сина и децата на своите деца; той ще  мисли че върши милосърдие и няма да ги пощади.

3. Грешникът няма да се бои да убие своя брат, който е по-  почитан от него. Убийствата ще продължат от изгрев до залез  слънце, без да спрат. Конят ще затъне до гърди в кръв, а  колата до осите си.

следваща глава XCIX