XCVII

1. Горко на онези, които се държат като безбожници,  които възхваляват и възпяват лъжата. Вие сте покварени и  вашият живот е отвратителен.

2. Горко вам, които преиначавате думите на истината. Тези  думи не спазват вечната заповед.

3. И те осъждат невинния.

4. В оня ден, о праведни, вие ще заслужите вашите молитви  да бъдат изпълнени; те ще възлязат нагоре и ще бъдат  предадени на ангелите като обвинително средство срещу  престъпленията на грешниците.

5. В ония дни народите ще бъдат ужасени и изплашените  поколения ще се вдигнат в деня на Страшния съд.

6. Бременните жени ще родят и ще изоставят плода на  утробата си. Децата ще пропаднат пред погледа на своите  майки и когато започнат да бозаят от млякото им, те ще ги  отблъснат и ще бъдат безмилостни към плода на своята любов.

7. Пак ви го казвам, о грешници, наказанието ви чака в деня  на правдата, който ще бъде безкраен.

8. Те ще боготворят скъпоценните камъни, изображенията от  злато, сребро и дърво, нечистите духове, демоните и  всичките идоли на храмовете; но няма да получат помощ.  Техните сърца ще подивеят от безбожие и очите им ще  ослепеят от суеверие. В сънищата и виденията те ще бъдат  безбожни и суеверни, ще бъдат лъжци и идолопоклонници. Така  всички те ще загинат.

9. Но в ония дни блажени ще бъдат онези, които са получили  Словото на мъдрост, които са се опитали да следват пътищата  на Всевишния, които са вървели по пътеките на правдата, а  не по пътищата на безбожието.

10. Да, те ще бъдат спасени!

11. Но горко вам, които разкривате злото на ближния си: вие  ще попаднете в бездната.

12. Горко вам, които полагате основите на греха и на  измамата; вие, които сте сурови и язвителни към  себеподобните си. Вие ще бъдете унищожени!

13. Горко вам, които издигате дворците си с потта на  другите; всеки един от вградените в тях камъни, всеки  циментен пласт, който ги споява е грях за вас. И тъй аз ви  казвам, че няма да видите мир.

14. Горко вам, които мразите колибата и бащиното си  наследство и които боготворите безбожно идолите. Не,  никакво спокойствие за вас!

15. Горко на онези, които вършат неправда, които  преследват, които убиват ближния си. Защото Бог сам ще  помрачи вашата слава, ще направи безчувствени вашите сърца,  ще запали огъня на своя гняв и ще ви изтреби!

16. Тогава праведните и светците, свидетели на последиците  от неговото отмъщение, ще си спомнят за вашите престъпления  и ще ви проклинат.

следваща глава XCVIII