XCVI

1. Праведниците имат доверие; но грешниците ще бъдат  изобличени и ще загинат в деня на неправдата.

2. Вие ще осъзнаете това; тъй като Всевишният ще си спомня  за вашата гибел и ангелите ще се възрадват. Какво ще  правите, грешници, и къде ще избягате в деня на Страшния  съд, когато ще чуете молитвите на праведниците?

3. Вие въобще няма да приличате на тях, защото срещу вас ще  се надигне ужасен вой; вие сте другари на грешниците.

4. През онези дни молитвите на праведниците ще се издигнат  към Бога; но денят на вашата присъда наближава и всичките  ваши неправди ще бъдат разкрити пред великия и светия.

5. Лицето ви ще се покрие със срам; всичко онова, което ще  бъде самата същност на престъплението, ще бъде отхвърлено.

6. Горко вам, грешници, които сте сред морето или в сухата  равнина, тъй като имаме лоши донесения срещу вас. Горко  вам, които притежавате сребро и злато, богатства, които сте  спечелили по несправедлив път! Вие си казвате: Ние сме  богати, ние живеем в охолство и придобихме всичко, което  желаехме.

7. Ние ще направим всичко, което ще ни достави удоволствие,  тъй като имаме купища сребро; нашите хамбари са пълни и  семействата на нашите колонии са многобройни като водите на  обилен извор.

8. Тези лъжливи богатства ще изтекат като вода и вашите  стежания ще изчезнат безследно и ще ви бъдат отнети, защото  сте ги придобили нечестно; и над вас ще тегне божието  проклятие.

9. Аз ви проклинам също, благоразумници на века, вие,  истински безумци, които с очи, винаги насочени към земята,  сте се старали да се облечете с одежди, по-гиздави от тези  на млада годеница и по-богати от тези на девица. Навсякъде  вие предпочитате величието, великолепието, разкошеството и  богатството; но вашето злато, вашата власт и богатствата ви  ще изчезнат като сянка.

10. Защото мъдростта не се състои в това. А те ще умрат с  богатствата си, с лъжливата си слава и със суетните си  почести.

11. Ще загинат в срам и омраза и душите им ще бъдат  хвърлени в горящата пещ.

12. Заклевам се, о грешници, че нито планините,нито  хълмовете са били създадени, за да служат за труфило на  един превзет човек.

13. Грехът никога не идва отгоре; но хората са открили  тайната на злото; горко обаче на тези, които го вършат!

14. Жената е създадена, за да ражда, но тя сама се лишава  от това.

15. Кълна се във великия и светия: всичките ваши зли дела  ще бъдат разкрити и нито едно не ще избегне на великия ден.

16. Не мислете и не казвайте: Моето престъпление е скрито и  никой не знае за моя грях; защото в небето се отбелязва  пред всевишния всичко онова, което се върши на земята и  всичките мисли на хората. Винаги се знае за преследванията.  за които сте виновни.

17. Горко вам безумци, защото ще загинете в лудостта си.  Вие не желаете въобще да слушате мъдреците и никога не ще  получите възнаграждението на праведниците.

18. Знайте, че вие сте предназначени за деня на правдата;  не се надявайте на живот, след като сте били грешници; вие  ще умрете, понеже на сте се възползвали от цената на  изкуплението.

19. Да, вие сте предназначени за деня на божия гняв, за  деня на траура и срама на вашите души.

20. Горко вам, чието сърце е вкаменено, вие, които вършите  тека леко престъплението и пиете кръв! Кой ви е дал благата  от които се ползвате? Не е ли Всевишният този, който ги е  пръснал по земята за да ги ползвате? Вие го забравихте,  нека няма мир за вас!

21. Горко вам, които обичате неправдата. С какво право  бихте получили възнаграждение? Знайте, че вие ще попаднете  в ръцете на праведните, които няма да имат никаква милост  за вас.

22. Горко вам, които тържествувате в преследването на  праведните, защото няма да бъдете погребани.

23. Горко вам, които правите безплодно божественото слово,  защото няма да има за вас никаква надежда за живот.

24. Горко вам, които пишете лъжливи и неправедни думи, тъй  като вашите лъжи, вашите неправди няма да бъдат забравени.

25. Да няма нищо за грешника и само смъртта да бъде за него.

следваща глава XCVII