XCV

1. Надявайте се, о праведници! Защото грешниците ще  загинат пред очите ви; вие ще станете техни господари и ще  постъпвате с тях както си искате.

2. В деня на наказанието над грешниците вашата раса ще бъде  въодушевена и ще полети като орлите. Гнездото ви ще бъде на  по-голяма височина от това на червената каня; вие ще се  изкачите високо и ще проникнете в земните недра и в  пещерите на скалите, за да избягате от грешниците.

3. Ще ви сметнат за изгубени и ще стенат и ще плачат.

4. Но не се бойте никак от онези, които ви измъчват; защото  вие ще бъдете спасени и силна светлина ще ви обгърне; ще  чуете думи за мир от небето. Горко вам, грешници! Защото  вие ще минавате за светци с вашите богатства; но в  съзнанието си ще се чувствате грешници. И това вътрешно  угризение ще бъде вашата присъда.

5. Горко вам които се храните с най-хубавото жито и пиете  най-хубавите питиета и които, опиянени от своята власт,  тъпчете бедняка!

6. Горко вам, които пиете водата по всяко време, тъй като  скоро ще бъдете наказани; ще бъдете унищожени и изтребени,  защото не сте уталожили жаждата си от изворите на живота.

7. Горко вам, които вършите неправда, измама и богохулство!  Вие ще оставите лош спомен след себе си.

8. Горко вам, богати, вие, които тъпчете в краката си  правдата! Денят на вашата гибел наближава. Тогава, когато  вие ще изтърпявате наказанията, които са ви дадени заради  вашите престъпления, праведниците ще се наслаждават на  дълги и щастливи дни.

следваща глава XCVI