XCIX

1. Тогава ангелите ще слезнат в скритите места и всички,  които са помагали да се вършат престъпленията, ще бъдат  събрани на същото място.

2. Тогава Всевишният ще слезе, за да накаже грешниците и ще  повери на светите ангели да пазят праведните и светите и те  ще ги пазят като зеницата на очите си до тогава, докато  злото и неправдата бъдат унищожени.

3. Когато праведните заспят дълбок сън, те няма от какво да  се боят; мъдрите ще прозрат истината.

4. И децата по земята ще проумеят думите, които се съдържат  в тази книга, убедени занапред, че богатствата няма да  могат да ги спасят от наказанието, което престъплението им  заслужава.

5. Горко вам грешници, които измъчвате праведните и ги  изгаряте в огъня! В деня на голям смут вие ще получите  възмездие за делата си.

6. Горко вам, люде с покварено сърце, които се мъчехте да  опознаете напълно злото. Вие ще бъдете изненадани от страх.  Никой няма да ви се притече на помощ.

7. Горко вам, грешници, тъй като думите от вашите уста и  делата на вашите ръце са били лоши; ето защо вие ще  попаднете във вечните пламъци.

8. Знайте, че небесните ангели ще издирят всичките ви дела;  те ще разпитат слънцето, луната и звездите за вашите дела,  за вашите грехове, тъй като сте дръзнали да съдите  праведниците.

9. Всичко ще свидетелствува срещу вас: облаците, снегът,  росата и дъждът, тъй като заради вас всичките тези творения  ще се сковат, за да не ви бъдат сгодни.

10 Пренесете жертва на дъжда, за да завали най-сетне и се  молете на росата да получи от вас злато и сребро. Но, уви!  Ледът, студът, бурните ветрове и всичкият скреж ще  връхлетят върху вас и вие няма да издържите на техния бяс.

следваща глава С