XCIII

1. А сега, деца мои, аз ви казвам да обичате правдата и  да вървите по нейните пътеки. Защото заслужава да се тръгне  по пътеките на правдата; докато онези на неправдата секват  изведнъж и завършват с пропаст.

2. Пътищата на неправдата и на смъртта ще бъдат открити за  знаменитите люде; но те ще стоят далеч и няма да тръгнат  никога по тях.

3. Към вас се обръщам, о праведници! Никога не следвайте  пътеките на лукавството и на гонението! Избягвайте пътищата  на смъртта, не ги доближавайте дори, защото иначе ще  загинете!

4. Избирайте по-скоро правдата и чистия свят живот.

5. Вървете по пътя на мира и вие ще бъдете достойни за  вечния живот. Спомняйте си за моите думи, никога не ги  оставяйте да се заличат от сърцата ви, защото знам, че  грешниците насила карат хората да вършат злото. Но те  никога няма да успеят и намеренията им ще останат безплодни.

6. Проклятие за тези, които издигат неправдата и  предубеждението и които поддържат измамата, защото те ще  бъдат катурнати и няма да получат никога мир.

7. Горко на онези, които издигат своето жилище в грях, тъй  като основите на това жилище ще бъдат съборени и животът им  ще бъде отнет с меч. Горко и на онези, които притежават  златото и среброто, защото те ще загинат; горко вам,  богаташи, тъй като вие се доверявате на богатствата; но ще  ги загубите понеже забравихте за всевишния в деня на вашето  благополучие.

8. Вие извършихте богохулство и неправда; очаква ви денят  на клането, тъмнината, денят на Страшния съд.

9. Истина, истина ви казвам: Този който ви създаде, той и  ще ви погуби!

10. Той никак няма да има милост за вашата участ, напротив,  ще се радва на вашата гибел.

11. И праведниците, които са между вас, са през тия дни  посмешище на грешниците и безбожниците.

следваща глава XCIV