XC

1. А сега, о сине Матусала, доведи всичките си братя и  събери всичките деца на твоята майка. Понеже вътрешният  глас ме вдъхновява и върховния дух се вселява в мен, ще ви  разкрия онова, което трябва да се случи с вас след време.

2. Матусала отиде и доведе при Енох всичките си братя и  роднини.

3. Тогава Енох се обърна към всичките си деца:

4. Слушайте, деца мои, каза той, чуйте думите на вашия баща  и внимавайте за това което ще ви кажа, защото трябва да ме  слушате, когато ви говоря. Мои скъпи, следвайте пътеките на  правдата и не се отклонявайте от тях.

5. Никога не се раздвоявайте и не дружете с измамници; а  вървете по пътеките на правдата, следвайте правилния път и  нека истината бъде с вас.

6. Защото аз ви казвам: Преследването ще цари един ден на  земята; но накрая Бог ще въздаде голяма справедливост;  когато неправдата бъде извършена, тя ще бъде изкоренена до  дъно. Все пак тя още ще расте, но всуе, нейните дела ще  бъдат наново унищожени; всяко потисничество, всяко безбожие  ще бъде наново наказвано.

7. Ето защо, когато неправдата, грехът, богохулството,  потисничеството, с една дума всяко зло, се увеличат на  земята; когато непослушанието, неправдата и безнаказаността  вземат превес, тогава от небето ще дойде едно страшно  наказание.

8. Господарят на всяка светост ще се яви разгневен и ще  накаже виновните.

9. Господарят на всяка светост ще се яви разгневен и ще  дойде да съди земята.

10. Тогава преследването ще бъде изкоренено до дъно и  неправдата ще бъде премахната.

11. Всички краища на земята ще бъдат обхванати от огъня  заедно с техните жители. Всички, откъдето и да идват, ще  бъдат съдени и наказвани според делата си и мъките им ще  бъдат вечни.

12. Тогава праведният ще се събуди от своя сън и Бог ще се  опълчи срещу злите люде.

13. Тогава корените на неправдата ще бъдат унищожени и  грешниците ще загинат от огъня, и богохулниците ще бъдат  изтребени.

14. Тези, които потискат братята си, както и онези, които  богохулстват, ще загинат от меч.

15. А сега, деца мои, ме оставете да ви посоча пътеките на  правдата и онези на неправдата.

16. После ще ви кажа онова, което трябва да стане.

17. Слушайте ме, о чеда мои! Вървете по пътя на правдата и  избягвайте този на неправдата; защото всеки който следва  този път, ще загине завинаги.

следваща глава XCI