X

1. Тогава Всевишният, великият и светият направи да бъде  чут неговия глас.

2. И изпрати Арзайалалиур при сина на Ламех.

3. И му каза: Говори му от мое име; но не се показвай да те  види.

4. После му кажи за страшното бедствие, което ще направя.  Ще загинат всички човеци; защото водите на потопа ще залеят  цялата земя и ще загине всяка земна твар.

5. Научи го обаче как да се спаси; кажи, че неговото  потомство съм избрал да продължи човешкото съществуване на  земята.

6. След това Господ каза на архангел Рафаел: Вземи Азазел,  вържи му краката и ръцете; и го хвърли в мрака на пустинята  Дудаел.

7. Направи така, че да падат върху му тежки и остри камъни;  обви го в мрак.

8. Нека той остане там за винаги със забулено лице и никога  да не види светлината.

9. А в деня на Страшния съд ще го потопим в огън.

10. Очисти земята, която ангелите оскверниха; възвести и  живота, кажи и, че ще я съживя отново.

11. Синовете човешки няма да загинат поради тайните, които  наблюдателите са им разкрили и на които те научиха своите  потомци.

12. Но земята бе осквернена от нечестивите съвети на  Азазела. И той трябва да отговаря за всичките престъпления.

13. После Господ рече на архангел Гавриил: Иди при злите  люде, при отвергнатите, при децата на прелюбодеянието,  изтреби тези деца на блудството, потомците на  наблюдателите; тласни ги, насъскай ги едни срещу други. Нека погинат от собствените си ръце; защото дните им са  преброени.

14. Те ще те молят, но молбите им да бъдат всуе; напразно  ще се надяват децата им да живеят вечно или поне до  петстотин години.

15. След това Бог каза на архангел Михаел: Иди и възвести  наказанието, което очаква Семиаз и всички ония, които са се  свързали с човешки жени и са се сквернили с гадости. И  когато бъдат изтребени техните синове и те видят разрухата  на всичко онова, което им е било най-свидно на света, окови  ги във вериги под земята за седемдесет поколения, чак до  деня на Страшния съд; и страхът от този съд да бъде с тях  през цялото време.

16. Тогава те ще бъдат хвърлени в дълбините на един пожар,  който ще ги измъчва непрестанно; и ще останат там за вечни  времена.

17. С тях в пламъците ще гори и техният водител; и ще  останат там оковани във вериги, докато изтекат голям брой  поколения.

18. Изтреби заедно с тях и грешниците, пристрастени към  порочни забавления; унищожи потомството на наблюдателите;  твърде дълго време са гнетили човешкия род.

19. Нека потисниците да бъдат изтребени от лицето на земята.

20. Да бъде унищожено злото!

21. Но нека разцъфнат справедливостта и истината и да  станат те залог за бъдещ благослов.

22. Защото правдата и справедливостта трябва да разцъфнат в  радост за вечни времена.

23. И тогава всичките свети мъже ще отправят към небесата  делата за благослов и ще живеят, докато народят хиляди  деца; докато дните на тяхната младост и техните празници  преминават в радост и спокойствие. Тогава цялата земя ще  бъде обработвана справедливо; тя ще се изпълни с плод и  благослов и ще бъде засадена с дивни растения.

24. Лозата ще расте там изобилно и ще ражда доволно плод;  всичките семена поверени на земята, ще се раждат по хиляда  зърна от едно; една мяра маслини ще дава десет литри  зехтин.

25. Избави земята от всяко потисничество, от всяка  неправда, от всяко престъпление, от всяко светотатство, от  всичко онова, което може да я оскверни. Нека злото да бъде  заличено от нея.

26. Тогава земните деца ще живеят в правда, и всички народи  ще ми отдадат дължимите почести; всички ще ме благославят,  всички ще ме обожават.

27. Земята ще се очисти от всяка поквара, от всяко  престъпление, от всяко страдание и тя не ще има защо повече  да се бои от мене и от рушителния потоп.

28. След това аз ще разтворя съкровищниците на благослова,  които крие небето, ще ги изсипя върху земята и те ще  оплодят човешките дела и труд.

29. Мирът и правдата ще сключат съюз с хората и този свещен  съюз ще трае, докато съществува светът.

следваща глава XI