VIII

1. Азазел освен това научи хората да произвеждат оръжие ?  саби, ножове, щитове, ризници и огледала. Той ги посвети и  в изкуството да изработват всякакви украшения, да си  боядисват веждите и клепките, да използват скъпоценните  камъни и всякакви те багрила така, че да изглеждат порочни  и покварени.

2. Беззаконието растеше; прелюбодеянието се умножи;  човеците престъпиха божиите заповеди и опорочиха целия си  живот.

3. Амазарак пък научи хората на всякакви магии и  чародейства; разкри им всички тайни на билките.

4. Армерис им предаде изкуството да разплитат всяка магия.

5. Баркаял им показа как да наблюдават движението на  звездите.

6. Акибеел ги посвети в тайните на знаците.

7. Тамиел ги въведе в астрономията.

8. Азарадел им разкри движението на луната.

9. Тогава хората навириха глави, не знаейки че отиват към  гибел, надигнаха глас и гласът им достига до небето.

следваща глава IX