VI

1. Те се възхищават и на плодовете, които раждат дървесата  и разбират много добре, че оня, който живее вечно, прави за  хората всичко.

2. Те знаят, че всички неща, които стават през всяка година  са неизменно следствие от Господните повеления и затова,  когато Бог реши, всички неща могат да изчезнат.

3. Те виждат, че реките и моретата следват това, което им е  предопределено.

4. Те виждат и тогава, когато хората престъпват Божиите  заповеди и по този начин сквернят неговото величие.  Нечестивите им уста изричат богохулства срещу неговото  великолепие.

5. Грешници, за вашите каменни сърца, няма да има мир и  прошка!

6. Дните ви ще бъдат прокълнати, а животът ви ? изличен от  книгата на божиите дела; ще бъдете обречени на ненавист и  за вас няма да има прошка.

7. В деня на съда спокойствието ви ще бъде разбито от  вечното проклятие на всички праведни.

8. Те ще намразят и вас, грешниците, и нечестивите.

9. А за избраните ще бъдат радостта и светлината, мирът и  красотата. Те ще наследят земята.

10. За вас нечестивци, ще бъде проклятието.

11. Избраните ще бъдат надарени с Божията мъдрост,и тогава  няма да има повече нито престъпления, нито богохулства,  нито пък някой ще се възгордява. Всички ще бъдат  благоразумни и смирени и няма да нарушават божиите закони.

12. След това праведните няма повече да бъдат съдени до  края на живота си. Смъртта им ще бъде без страх и без  болка. Дните им ще бъдат изпълнени с благи дела и ще  дочакат старините си в радост и спокойствие. Всички години  от живота им ще бъдат безоблачни, без тревога, а само с  радост и мир.

следваща глава VII