LXXXV

1. Погледах още веднъж и видях небето над себе си.

2. И ето че една звезда падна от небето.

3. Тя застана сред биковете и изглеждаше, че пасе заедно с  тях.

4. След това видях други бикове, големи и черни; те меняха  постоянно пасищата си и оборите си, докато младите телета  започнаха да се оплакват по между си. Гледайки още небето,  видях много други звезди, които слизаха отново и се  нахвърляха върху останалата самичка звезда.

5. Биковете бяха между телетата и пасяха заедно с тях.

6. Гледах и се възхищавах на тези неща и ето че биковете  започнаха да влизат в огъня и да се качват върху кравите.  Те заченаха и родиха слонове, камили и магарета.

7. Биковете се изплашиха от това чудовищно потомство и  почнаха да ги хапят и удрят с рога.

8. Слоновете разкъсаха биковете и земните жители трепереха  от ужас при тази гледка и бягаха изплашени.

следваща глава LXXXVI