LXXXI

1. Ето, сине мой Матусала, аз ти казах всичко; всичко  ти написах; разкрих ти всичко и ти дадох ръководството за  всяко нещо.

2. Запази, сине мой, книгите, написани от ръката на твоя  баща и ги предай на бъдещите поколения.

3. Дадох ти мъдростта, на теб, на твоите деца и на твоето  потомство, за да я предадете, тази върховна мъдрост, на  всичките им мисли на тяхното потомство. И ония, които я  разберат, не ще спят повече; но ще наострят уши за да я  разберат, да станат достойни за тази мъдрост, която ще бъде  за тях като небесна храна.

4. Блажени са праведните, блажени са онези, които ходят в  правдата, не познават неправдата и съвсем не приличат на  грешниците, чиито дни са преброени.

5. Що се касае до вървежа на слънцето в небето, то влиза и  излиза през различните врати в продължение на тридесет дни  с началниците на хилядите видове звезди, с четирите, които  отговарят на четирите допълнителни дни.

6. Хората са в голямо неведение относно тези дни. Те съвсем  не ги споменават в своите изчисления. Но тези прибавени дни  съществуват ? един на първата врата, друг един на третата,  един трети на четвъртата и последният на шестата врата.

7. По този начин годината се състои от триста шестдесет и  четири дни.

8. И така, изчислението е точно. Защото тези небесни  светила, тези месеци, тези периоди, тези години и тези дни  Уриел ми ги разкри и ми ги обясни, той, който посредством  Бога има власт над всичките тези звезди и който управлява  тяхното влияние.

9. Ето реда на тези звезди в зависимост от мястото на  небето, където те изгряват и залязват в зависимост от  сезоните, времената, периодите, дните и месеците.

10. Ето имената на онези, които ги ръководят, които бдят  върху техните пътища, за техните периоди, за техните  влияния.

11. Четири от тях откриват техния ход. Те разделят годината  на четири части. Следват други дванадесет, които образуват  дванадесетте месеца на годината, разделени на триста  шестдесет и четири дни с началниците на хилядите, които  различават дните ? обикновено и допълнителните; които, като  първите началници, делят годината на четири части.

12. Хилядниците са поставени в средата на другите, и всеки  от тях е на своето място. Ето имената на онези, които стоят  начело на четирите части на годината: Мелкел и Халамелак;

13. Мелеал и Нарел.

14. Имената на другите са: Аднарел, Жиасурал и Йейелумаел.

15. Последните трима вървят след началниците на разряда  звезди; всеки върви винаги след ония, които разделят  годината на четири части.

16. В първата част на годината застава Мелкел, наричан още  Тамаа или Захайа.

17. Подчинените му дни са деветдесет и един.

18. Ето какво се вижда на земята през тези дни: пот,  горещина и труд. Всичките дървета стават плодни, листата се  развиват, жътвата радва земеделеца, розата и останалите  цветя кичат полето и мъртвите дървета през зимата изсъхват.

19. Ето и имената на помощник-началниците: Баркел, Зеабел,  Елойаел, към които се присъединява също Еламелак, наричан  още Слънце или Сияен.

20. Подчинените на неговата власт дни са на брой деветдесет  и един.

21. Ето какво става на земята през това време: горещина и  суша; дърветата дават своите плодове, които са много добри  за сушене.

22. Стадата излизат по своите пасища и овцете се багнят.  Тогава се събират всичките дарове на земята, семената се  натрупват в хамбарите, а гроздето се носи в пресите.

23. Имената на останалите са Жедаел, Кеел и Еел;

24. Към които трябва да се прибави Азфаел.

25. А подвластните им дни са изтекли и свършени.

следваща глава LXXXII