LXXX

1. И той ми рече: Виж, Енох, тази книга, която е слязла  от небето; чети онова, което е написано там и се помъчи да  разбереш всичко, което тя съдържа.

2. Тогава аз забелязах всичко онова, което идва от небето и  разбрах всичко, което беше написано в нея. Четейки я, аз  опознах всички човешки дела.

3. Всичките дела на земните деца от началото до края.

4. И хвалех Господа, царя на славата, твореца на всички  тези чудеса.

5. Славех го за неговото великодушие, за милосърдието му  към децата на света.

6. И извиках: Блажен е човекът, който умира в правда и  добро и комуто не може да се противопостави никаква книга  на престъпленията; който никога не е познал неправдата.

7. Тогава тримата свети мъже ме взеха, пренесоха ме на  земята и ме поставиха пред вратата на къщата ми.

8. И ми казаха: Обясни всички тези неща на сина си  Матусала. Съобщи на всичките си деца, че никоя плът не ще  бъде оправдана пред Бога, защото той е творецът.

9. Цяла една година ще те оставим с твоите деца, докато  придобиеш предишната си сила и бъдеш в състояние да  поучаваш семейството си, да опишеш всичко, което си видял и  да го обясниш на своите деца. Но на следната година ще  бъдеш отделен от близките си и сърцето ти ще намери  привичната си сила. Защото избраният ще открие на избрания  тайните на справедливостта и последния ще се възрадва; те  ще прославят заедно Бога, а грешниците ще загинат заедно с  грешниците.

10. И покварените ще загинат с покварените.

11. Дори тези, които ще са живели в правда, ще умрат поради  човешките злодеяния и ще изкупват делата на злите люде.

12. В ония дни те ще престанат да ми говорят.

13. А аз ще се завърна при моите братя, хвалейки и  благославяйки Господа.

следваща глава LXXXI