LXXVIII

1. Сега, сине мой Матусала, те посветих във всичко и  описанието на небето е завършено.

2. Показах ти всички небесни светла, които управляват  сезоните, различните времена на годината и как те влияят за  образуването на месеците, седмиците и дните. Показах ти  също намаляванията на луната, които стават на шестата  врата, понеже на нея именно луната губи своята светлина.

3. Там започва тя и там също свършва в определено време,  след като е изминала сто седемдесет и седем дни, т. е.  двадесет и пет седмици и два дни.

4. Нейният стадий е по-малък от този на слънцето: той е  поне шест дни по-малко за шестмесечие.

5. Когато е пълна, прилича на човешки образ. Така ми обясни  Уриел, великият ангел, който я управлява.

следваща глава LXXIX