LXXVII

1. Имената на слънцето са: Оз-Ярес и Томас.

2. Луната има четири имена: първото е Асония, второто Ебла,  третото Бенасес и четвъртото Ерае.

3. Такива са тези две големи небесни светила, чиито орбити  са като орбитите на небето и чиито размери са еднакви.

4. В слънчевата орбита седем части от светлината са  отразени от луната. Тези седем части падат всички върху  луната. Те излизат от западната врата, след като са  осветили севера, и се връщат на небето през източната  врата.

5. След като луната се издигне, тя се появява на небето и  се осветлява от половината от една седма част от светлината.

6. Тази светлина се попълва след четиринадесет дни.

7. Скоро се попълва по една петнадесета част от светлината,  така че след петнадесет дни тя е нараснала възможно най-  много.

8. Луната тогава отразява цялата светлина, която получава  от слънцето.

9. След това започва да се смалява и при това смаляване  следва същия път, както при нарастването.

10. Някои месеци луната има двадесет и девет дни.

11. През другите месеци тя има само двадесет и осем.

12. Уриел ми разкри още един закон. За начина, по който  излъчваната от слънцето светлина се разпръсква върху  луната.

13. През всичкото време докато луната увеличава своята  светлина, тя предхожда слънцето, докато след четиринадесет  дни светлината и става пълна в небето.

14. Когато обаче почва да се смалява, или, когато  светлината и бива поглъщана малко по малко в небето, тогава  първият ден се нарича новолуние, понеже този именно ден тя  отново започва да получава светлината на слънцето.

15. Тя става пълна в деня, когато слънцето слиза на запад,  докато луната се изкачва на изток.

16. През това време луната свети цяла нощ, докато слънцето  изгрее преди нея; тогава луната чезне пред слънцето.

17. Когато светлината се приближава до луната, намалява още  повече, докато напълно изчезне.

18. Тогава окръжността и е празна и без всякакъв блясък.

19. В продължение не три месеца нейният период е от  тридесет дни, а в три други месеца тя го изпълнява за  двадесет и девет дни.

20. Нощем двадесет дни тя се вижда като лицето на човек, а  през деня се слива с небето.

следваща глава LXXVIII