LXXVI

1. Първият вятър се нарича източен, понеже е първият.

2. Вторият се казва южен, понеже в същия момент слиза  вечният, благословеният завинаги.

3. Западният вятър се нарича още вятър на намаляването, тъй  като в неговата посока всичките небесни светила отслабват и  слизат.

4. Четвъртия вятър, северният, се разделя на три части;  едната е посветена на жилищата на хората, другата е заета с  езерата, долините, горите, реките и покритите с мрак и сняг  места; най-сетне третата част е раят.

5. Видях седем планини, по-високи от всички планини на  земята, от които излизат скрежът, дните, сезоните и в които  отиват и изчезват годините.

6. Видях върху земята седем реки, по-големи от всички  останали реки. Едната тече от запад на изток и влива водите  си в голямото море.

7. Други две текат от север към морето и отиват да се влеят  в Еритрейско море на изток. Две от останалите четири реки  текат на север към Еритрейско море и последните две отиват  да се влеят в голямото море, там, където се намира една  обширна пустиня.

8. Видях седем големи острова в това море ? два близо до  брега и пет навътре в морето.

следваща глава LXXVII