LXXV

1. Близо до границите на земята видях дванадесет врати  за дванадесетте ветрове, които влизат през тях и се  разпръскват по земята.

2. Три от тези врати се отварят в противоположна страна на  небето, три други на запад, три надясно и три наляво.  Първите три са обърнати на изток; трите последни гледат на  север. Тези, които са разположени надясно и наляво, гледат  съответно на юг и на запад.

3. От четири врати излизат вратите на благослова и  спасението, а през останалите осем ? ветровете на  отчаянието. Когато са натоварени с това, те излагат на  земята и нейните обитатели, водата и всичко, което живее в  нея.

4. Владетелят на ветровете излиза от източната врата и от  първата врата на изток, която се наклонява на юг. Този  вятър носи разрушението, засухата, задушаващата горещина и  разлагането.

5. От втората врата в средата излизат равенството или  точната мярка на всички неща, дъждът, плодородието,  здравето и силата; от последната врата, обърната на север  произлизат студът и сушата.

6. След тези ветрове идват ветровете, наречени Нотус, които  духат през трите главни врати; през първата, обърната на  изток, излиза горещия вятър.

7. Но от вратата в средата излизат една приятна миризма,  росата, дъждът, спасението и животът.

8. От третата врата на запад, произлизат росата, дъждът,  къклицата и гибелта. От тази в средата идват дъждът,  росата, животът и спасението. От третата врата, обърната на  запад, но която се приближава към север, идват облаците,  ледовете, снегът, дъждът и росата.

10. След това идват, в четвъртата област, западните  ветрове. От първата врата излизат росата, дъждът, ледът,  студът и мразът; от вратата в средата ? дъждът, росата,  спокойствието и изобилието.

11. От последната врата, на юг, излизат засухата,  разрушението, сушата и смъртта.

12. Така завършва описанието на дванадесетте врати и  четирите ъгли на небето.

13. Ето, сине мой Матусала, аз ти обясних всичките закони и  всичките им добри или лоши влияния.

следваща глава LXXVI