LXXIX

1. През ония дни Уриел ми каза: Ето, аз те запознах с  всичко, Енох.

2. Открих ти всичко. Ти виждаш слънцето, луната и ангелите,  които ръководят звездите по небето, които направляват  техните движения, техните фази, техните превръщания.

3. Дните на грешниците съвсем няма да бъдат пълни.

4. Семената им ще липсват в нивите и в полята;  обработването на земята ще бъде разстроено. Нищо не ще идва  там своевременно. Дъждът ще се задържа във въздуха и небето  ще бъде от бронз.

5. Тогава плодовете на земята ще закъснеят; те не ще цъфтят  навреме и дърветата няма да дават своите плодове.

6. Луната ще промени своя ход и не ще изгрява в  определеното време; пламтящото и безоблачно небе ще се  вижда и върху лицето на земята ще легне безплодието.  Метеори ще браздят небето, защото много звезди ще се  отклонят от своя начален път и ще скитат в пространството.

7. Ангелите, които ги ръководят, не ще бъдат там, за да ги  вкарат в техния път; и всичките звезди ще се опълчат срещу  грешниците.

8. Земните жители ще бъдат смутени в своите мисли. Ще  променят всичките си пътища.

9. Ще престъпят божите заповеди и ще се смятат за богове;  но междувременно злото ще се шири между тях.

10. Ала небесното наказание няма да закъснее. Те ще загинат  до един.

следваща глава LXXX