LXXIV

1. Сега нека изброим началниците и князете, които  управляват всяка твар, всичките звезди, както и четирите  междинни дни, прибавени за допълване на годината.

2. Те се нуждаят от тези дни, които съвсем не са съставна  част от годината.

3. Хората се мамят, що се касае до тези дни; те трябва да  се отнесат до тези небесни светила, за да си ги обяснят,  понеже един от тях се прибавя на първата врата, вторият на  третата, един друг на четвъртата и последният на шестата  врата.

4. По този именно начин се попълва броят на триста  шестдесет и четирите положения, които образуват същия брой  дни. Ето основните неща:

5. Сезоните.

6. Годините.

7. Дните, такива каквито ни ги показа Уриел, ангелът,  когото Бог постави начело на всичките звезди.

8. Планетите които блестят на небето и осветяват земята. Те  са:

9. Разпределителите на дните и нощите, а именно: слънцето,  луната, звездите на цялата небесна стража, които заедно с  всичките други колесници прекосяват небето във всички  посоки.

10. Също Уриел ми показа дванадесетте врати, които се  разтварят за колесницата на слънцето и от които избликват  безброй лъчи.

11. Чрез тях се образува в земята лятото, когато се  разтварят вратите в определено време; през тях излизат  ветровете и духовете на росата, когато по божията воля в  определено време се отварят прозорците по краищата на  небето.

12. Видях дванадесет врати на небето в краищата на земята,  от които излизат слънцето, луната, звездите и всички  творения на небето на изток и запад.

13. Много още прозорци се отварят наляво и надясно.

14. Единият от тези прозорци уголемява лятната горещина,  също както и вратите, през които в непрекъснат кръг влизат  и излизат звездите.

15. Видях в небето колесницата на тези звезди, която  обикаля над света, без никога да залезе. Една от тези  звезди е по-блестяща от другите. Тя обикаля целия свят.

следваща глава LXXV