LXXIII

1. Тогава узнах един закон, който засяга  наименованията на лунните месеци. Уриел, моят водач, ми  даде най-подробни обяснения.

2. Записах всичко според реда, по който той всичко ми  разкриваше.

3. Записах месеците в последователен ред, появяването и  фазите на луната в продължение на петнадесет дни.

4. Записах кога луната изгубва изцяло своята светлина и  кога има пълния си блясък.

5. През известни месеци луната пътува сама, а следващите  два месеца залязва със слънцето през двете врати в средата,  т. е. през третата и четвъртата. Излиза в продължение на  седем дни и завършва своя ход.

6. След това се приближава до вратата, от която е изгряло  слънцето и осем дни минава, също като слънцето, през  втората врата.

7. И когато слънцето излиза през четвъртата врата, луната  също излиза през нея в продължение на седем дни, докато  слънцето почне да изгрява през петата врата.

8. За още седем дни тя се отклонява към четвъртата врата.  Тогава тя е в пълнолуние, но скоро намалява и изгрява през  първата врата осем дни.

9. След това отново се насочва към четвъртата врата,  откъдето изгрява слънцето.

10. Видях следователно тяхното положение, също както  изгрева и залеза на слънцето, в зависимост от нейните  месеци.

11. Към тези дни на всеки пет години трябва да се прибавят  тридесет дни, тъй като те са в повече в слънчевата година.  Следователно дните във всяка една от тези пет години ще  бъдат на брой триста шестдесет и четири. Всяка една от тях  ще има шест дни в повече, така че се получава един  допълнителен месец от тридесет дни.

12. Лунният месец е по-къс от слънчевия и звездния.

13. Впрочем той е, който направлява годините, така че да не  се изменят нито с един ден и се състоят винаги от триста  шестдесет и четири дни. За три години ще има хиляда  деветдесет и два дни, за пет години ? хиляда осемстотин и  двадесет дни, а за осем години ? две хиляди деветстотин и  дванадесет дни.

14. Що се касае до лунните години, три години имат хиляда  шестдесет и два дни; пет години, по-къси от слънчевите с  петдесет дни, имат само хиляда седемстотин и седемдесет  дни; а осем лунни години имат две хиляди осемстотин  тридесет и два дни.

15. Така осем лунни години са по-къси от осем слънчеви  години с осемдесет дни.

16. Годината следователно се определя от движението на  слънцето или на луната; тя бива по-дълга или по-къса в  зависимост от това дали я отнасят към едното или другото от  тези светила.

следваща глава LXXIV