LXXII

1. След този първи закон видях друг един, който засяга  по-нискостоящото светило, което се нарича луна, и чиято  орбита е като тази на слънцето.

2. Вятърът също тласка колесницата, върху която тя обикаля,  ала светлината и се пръска пестеливо.

3. Всеки месец изгревът и залезът и се променят и нейните  дни са като дните на слънцето. И когато има пълнолуние, тя  съдържа седем части от слънцето.

4. Тя изгрява и поема своя път на изток в продължение на  тридесет дни.

5. В това време тя се появява и съставлява за вас началото  на месеца. Тридесет дни минава през вратата на слънцето.

6. Тогава е почти невидима, така че излъчва една седма част  от пълната си светлина; всеки ден тя нараства с една част,  като винаги изгрява и залязва със слънцето.

7. Когато слънцето изгрява, тя изгрява заедно с него,  получавайки малка част от неговата светлина.

8. През нощта на първия ден, преди появяването и тя залязва  заедно със слънцето.

9. В нея нощ луната е тъмна, но изгрява с една седма част  от своята светлина отклонявайки се от изгрева на слънцето.

10. Постепенно обаче се просветлява до пълнолуние.

следваща глава LXXIII