LXX

1. След това моят дух се скри и литна в небесата.  Забелязах синовете на ангелите да стъпват върху горящ огън;  дрехите им бяха бели а лицата прозрачни като кристал.

2. Видях две реки от огън, блестящ като хиацинт.

3. Тогава аз паднах ничком пред господаря на духовете.

4. И Михаил, един от архангелите, ме хвана за ръка, накара  ме да стана и ме отведе в тайнствените светилища на  милосърдието и правдата.

5. Показа ми всички скрити неща на границите на небето,  сборищата на звездите и светлите лъчи, които озаряваха  лицата на светиите.

6. И той скри духа на Енох в небето на небесата.

7. Там аз забелязах сред светлината една сграда от кристал.

8. А сред кристалните камъни езици от жив огън; моят дух  видя кръг, който обхващаше от четирите краища пламналото  жилище и реките от огън, които го заобикаляха.

9. Серафимите, херувимите и офанимите стояха прави наоколо. Те никога не заспиваха и пазеха трона на славата.

10. Видях безброй ангели и хиляди, милиони и милиони, които  заобикаляха това обиталище.

11. Михаил, Рафаел, Гаврил, Фанюел и светите ангели, които  бяха във върховните небеса, влизаха и излизаха от него.  Рафаел и Гавриил, както и едно безбройно множество свети  ангели излизаха от това жилище.

12. С тях тогава се появяваше най-старият от дните, чиято  глава беше бяла и чиста като памук, и дрехите на когото не  мога да опиша.

13. Тогава аз паднах ничком. Тялото ми бе обхванато от  тръпки и духът ми отслабна.

14. И аз издигнах глас да го благословя, възхваля и  прославя.

15. А похвалите, които излизаха от моята уста, бяха приятни  на най-стария от дните.

16. Той дойде заедно с Михаил, Гавраил, Рафаел и Фанюел, с  хиляди и хиляди, милиони и милиони, с безброй ангели, които  не бе възможно да бъдат преброени.

17. Тогава този ангел се приближи до мен и ме поздрави с  думите: Ти си синът человечески. Роден си за правда и  правдата е с теб.

18. Справедливостта на най-стария от дните не ще те напусне  нивга.

19. Тъй рече той: Той ще направи да слезе над теб мирът,  защото мирът идва от оногова, който е създал света.

20. И ще се всели в теб завинаги.

21. Всички онези, които ще вървят в пътеките на правдата,  ще те придружават във вечността.

22. И жилището им ще бъде близо до твоето, техните съдби ще  се слеят с твоята съдба и никога няма да бъдат разделени.

23. Ще им бъде дадено да прекарат дълги дни със сина  человечески.

24. Мирът ще бъде навеки за праведните, а пътят на  мъдростта за светите, в името на господаря на духовете.

следваща глава LXXI