LXVII

1. След това прадедът Енох ме запозна с тайните, които  съдържаше неговата книга и ми обясни мъдрословията, които  му бяха разкрити, разкривайки ми ги в словата на тази книга.

2. В същото време архангел Михаил отговори и каза на  архангел Рафаел: Духът ми въстава и се гневи против  строгостта на тайната присъда срещу ангелите; кой може да  понесе една тъй строга присъда, която нивга не ще бъде  променена и която трябва да ги погуби навеки?

3. Присъдата срещу тях биде произнесена от ония, които ги  направиха да излязат по този начин. И се случи така, че  застанал пред господаря на духовете, архангел Миаел  отговори и каза на архангел Рафаел: Кое сърце няма да бъде  затрогнато, кой дух няма да изпита състрадание?

4. След това архангел Михаил рече на архангел Рафаел: Няма  никога да ги защитавам в присъствието на Бога; защото  обидиха господаря на духовете, смятайки се за богове;  върховната правда ще тегне върху им завинаги.

5. Тя не ще тегне нито върху невинния ангел, нито върху  човека, но само върху онези, които са виновни и чието  наказание ще бъде вечно.

следваща глава LXVIII