LXVI

1. В онези дни словото господне достигна до моя слух; то  казваше: Ной, до ушите ми достигна слухът за твоето  съществувание чисто от престъпления, изпълнено с обич и  правда.

2. Вече ангелите изграждат затвори и щом извършат това, ще  вдигна ръка и ще те запазя.

3. От теб ще произлезе потомство, което ще обнови земята,  за да не остане тя пуста. Ще утвърдя твоето потомство, и  потомството на онези, които ще живеят с теб, ще бъде  благословено и ще се умножи върху лицето на земята чрез  силата на божието име.

4. А ангелите. Които са извършили неправда, ще бъдат  хвърлени в пламтящата долина, която моят прадед Енох ми бе  посочил на запад и където имаше планини от злато, сребро,  желязо, течен метал и калай.

5. Аз видях тази долина. Там имаше голям смут и избликващи  води.

6. И след като стана всичко това, от една течна огнена маса  с избликващите води се излъчи силна миризма на сяра и  долината на виновните за съблазън ангели гореше на тази  земя.

7. В тази долина протичаха също огнени реки, в които бяха  хвърлени ангелите, заблудили земните обитатели.

8. В ония дни те ще служат за излекуване душата и тялото на  царете, силните, великите и на онези, които населяват  земята. От друга страна, те ще служат за осъждане на духа.

9. Духът им ще бъде изцяло във властта на удоволствията,  така, че да бъдат съдени телесно, понеже отричаха господаря  на духовете и макар че знаеха за наказанието, което ги  очаква, не призоваваха никога неговото свято име.

10. И както техните тела ще бъдат подвергнати на страшно  мъчение, и душите им също така ще понесат вечно наказание.

11. Защото думата на господаря на духовете е винаги  действена.

12. Неговата присъда ще се строполи върху им, защото са се  отдали на сладострастието на телата си и са отрекли  господаря на духовете.

13. През ония дни водите на тази долина ще се променят;  когато бъдат съдени ангелите, горещината на тези извори  отново ще се засили.

14. А когато ангелите възлязат, водите на тези извори  отново ще се охладят, след като са били горещи. Тогава чух  архангел Михаил, който ми казваше: Присъдата срещу ангелите  заплашва също така царете, князете и всички онези, които  владеят земята.

15. Защото тези води, давайки живот на духовете на  ангелите, ще дадат смърт на техните тела. Но те няма да  разберат и няма да повярват, че тези разхлаждащи води ще  могат да се превърнат в разкалена жарава, която ще грее на  вечни времена.

следваща глава LXVII