LXV

1. После той ми показа ангелите на небесната казън, които  се готвеха да развържат беса на земните води.

2. За да служат на правдата на бога и да накажат заслужено  всички онези, които населяват земята.

3. И господарят на духовете забрани на ангелите да дават  каквато и да било помощ на човеците.

4. Защото тези ангели управляваха стихийността на водите.  Тогава аз напуснах присъствието на Енох.

следваща глава LXVI