LXIX

1. След това името на сина человечески, който живееше с  господаря на духовете, бе възторжено славено от земните  обитатели.

2. Той биде възхваляван в техните колесници и прославян  сред водите.

3. Оттогава насетне аз не ходех повече сред земните синове.  Той ме постави между два духа, между севера и запада,  където ангелите бяха получили въжета, за да мерят мястото  запазено за праведниците и избраните.

4. Там видях първите отци, светиите, които населяваха тези  красиви места навеки.

следваща глава LXX