LVII

1. В ония дни очите ми прозряха тайните на мълниите и  светкавиците и тяхната присъда.

2. Те проблясват за благослов или проклятие в зависимост от  волята на господаря на духовете.

3. Видях също тайните на гръмотевиците, когато боботят в  небето, и земята отеква от техния грохот.

4. Видях още земните жилища. Колкото до гърма, ако понякога  той трещи, за да извести мир и за да благославя, той боботи  често за проклятие, според волята на господаря на духовете.

5. После разбрах всичките тайни на мълниите и светкавиците.  Те еднакво възвестяват на света благослова и плодородието.

следваща глава LVIII